Żywy Różaniec

W naszej parafii wspólnota Żywego Różańca spotyka się w każdą trzecią sobotę miesiąca.

O godzinie 12:00 sprawowana jest Eucharystia, po niej spotkanie wspólnoty i zmiana Tajemnic Różańcowych.

Spotykamy się, by przez słowo kapłana, wyjaśniające poszczególne tajemnice przybliżać historię zbawczą Chrystusa. 

Przez wspólną modlitwę wypraszamy wiele łask dla tych, którzy się polecają modlitwom wspólnoty Żywego Różańca.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie dziesiątki różańca.

2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

3. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.

6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, 

modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła;

 jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa 

i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». 

                                        Jan Paweł II

Skip to content