Chór parafialny

Zespół stanowi ok. 25 osób. Śpiewa w Katedrze na sumach i uroczystościach kościelnych. Od 24 lat funkcję dyrygenta pełni Pan Bogusław Paliński. Na organach gra Pan Jakub Lebioda. Opiekunem Chóru jest ks. Paweł Grochowski.

Próby chóru odbywają się w każdy czwartek o godz. 17:30 w Centrum św. Jakuba. Zapraszamy do swojego grona, aby śpiewem chwalić Pana.

Historia Chóru Katedralnego

Chór Katedralny przy Parafii Św. Jakuba w Olsztynie został założony zaraz po wojnie w październiku 1945r. Fakt ten był nawiązaniem do tradycji istniejącego od 1923r. polskiego chóru im. F. Nowowiejskiego. W pierwszych powojennych latach Chór spełniał ważną rolę w życiu kulturalnym miasta poprzez popularyzowanie muzyki religijnej i świeckiej.

Poza śpiewem w kościele na uroczystych sumach Chór Katedralny uczestniczył we wszystkich uroczystościach ważnych dla diecezji i kościoła w Polsce. Były to m.in. uroczystości kopernikańskie we Fromborku, 20-ta rocznica powrotu administracji kościelnej na Ziemie Zachodnie i Północne, 100-na rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Podczas pamiętnej wizyty papieża Jana Pawła II w Olsztynie w dniu 6 czerwca 1991r. zespół wraz z innymi śpiewał na uroczystej Mszy św. i sam podczas spotkania Ojca św. z laikatem katolickim w katedrze.

W listopadzie 1992r. Chór uświetnił swym śpiewem po raz pierwszy zorganizowane w Kaliningradzie Dni Kultury Polskiej. W tym mieście zespół gościł kilkakrotnie w Parafii rzymsko-katolickiej na zaproszenie Jej proboszcza ks. Jerzego Steckiewicza.

W 1993r. z okazji 750-lecia Diecezji Warmińskiej Chór wykonał razem z Chórem Mieszanym WSP oraz Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Olsztyńskiej Oratorium „Powrót Syna Marnotrawnego” F. Nowowiejskiego – było to prawykonanie tego utworu.

Zespół sporo podróżował. Gościł w wielu parafiach Diecezji. Za granicą, poza Kaliningradem, był w Wilnie, we Włoszech, Francji i Niemczech.

Godna nadmienienia jest serdeczna przyjaźń jaka łączy Chór Katedralny z Chórem Stowarzyszenia Śpiewaczego „Frohsinn” z partnerskiego Offenburga w Niemczech. Kilkakrotne spotkania obu zespołów były inspirowane i finansowane przez wielkiego przyjaciela Pana Georga Dietrycha.

Repertuar Chóru jest bardzo bogaty i obejmuje dzieła kompozytorów dawnych i współczesnych. Spośród dyrygentów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zespołu należy wymienić: Piotra Materskiego (w latach 1945-1952), Witolda Polidowskiego (w latach 1952-1981), Józefa Wojtkowiaka (w latach 1981-1987). Od 1990r. funkcję dyrygenta pełni Bogusław Paliński.

                                                                                                          Bożena Kowalczyk (kronikarz chóru)

Skip to content