Zapytanie ofertowe

Olsztyn, 23 lutego 2024 r.

Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba Apostoła ogłasza nabór ofert na realizację zadania
Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowej Bazylice konkatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Olsztynie
dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
realizowanego w ramach Polskiego Ładu.

Przedmiotem zamówienia są:
1. Prace konserwatorskie wnętrza Bazyliki konkatedralnej w Olsztynie
2. Prace budowlane obejmujące 1236 m2 dachu korpusu nawowego Bazyliki konkatedralnej w Olsztynie z wymianą pokrycia na dachówkę mnich/mniszka – jest to kontynuacja prac dotyczących dachu Bazyliki, prowadzonych w latach 2020-2023.

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie – do 30 listopada 2024 r.

Oferty na wykonanie zamówienia należy przesłać listownie, kurierem lub złożyć osobiście do dnia 26.03.2024 r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego:

Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba Apostoła – Kancelaria
Staszica 12
10-025 Olsztyn

Kopertę należy opatrzeć dopiskiem: „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowej Bazylice”.

O ważności oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Szczegóły ogłoszenia zawiera załączona dokumentacja  pobierz – zapytanie ofertowe
[Uwaga, przeglądarka Chrome może blokować pobieranie plików. Gdyby tak było, to należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na link „pobierz – zapytanie ofertowe”, wybrać „otwórz link w nowym oknie”. Po otwarciu nowego okna, należy je odświeżyć. Wówczas plik zostanie pobrany do katalogu „pobrane pliki” (strzałka w prawym rogu)].

Skip to content